Pháo hoa đẹp hơn nếu ngắm từ phía dưới hay từ đằng xa? – Truyện tranh