Nhiệt Huyết Võ Sĩ – Samurai’s Blood – Truyện tranh