Ngoại Khoa Kiếm Tiên – Truyện tranh

Ngoại Khoa Kiếm Tiên – Truyện tranh

Ngoại Khoa Kiếm Tiên – Truyện tranh Review Rating: 9.84 out of 10 based on 6141 reviews. 0
Học sinh ưu tú của học viện y ngoại khoa xem trộm tiểu hoàng thư (sách bậy bạ) đột nhiên xuyên không tới thế giới võ hiệp (song song với thế giới thực tại), hành y tế thế? trở thành một thiếu niên kiếm khách tiêu sái cưỡi ngựa, quần áo tung bay, tay cầm kiếm? không có đâu! theo đuổi gái mới là mục tiêu chân chính của ta cơ!