Ngạo Kiều Tổng Tài : Nhất Chỉ Hiệp Định Yêu Ta – Truyện tranh