Nam Thần Là Quái Vật – Truyện tranh

Nam Thần Là Quái Vật – Truyện tranh

Nam Thần Là Quái Vật – Truyện tranh Review Rating: 9.94 out of 10 based on 19678 reviews. 0
Nội dung truyện Nam Thần Là Quái Vật:
"Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng------- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ......... thật sự có ma đó!" ----- tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn