Monochrome Factor – Đại Chiến Bóng Tối – Truyện tranh