Mirai Kara Kuta Danna-sama – Truyện tranh

Mirai Kara Kuta Danna-sama – Truyện tranh

Mirai Kara Kuta Danna-sama – Truyện tranh Review Rating: 8.97 out of 10 based on 29824 reviews. 0
Sơ lược:1 OS nằm trong cả 1 tập truyện OS >

Bạn sẽ làm gì khi buổi sáng tỉnh dậy, nằm cạnh bạn là 1 người rất đẹp zai đang gọi bạn dậy... và khi xuống ăn sáng, người đó bảo mình là chồng của bạn?