Mage & Demon Queen – Truyện tranh

Mage & Demon Queen – Truyện tranh

Mage & Demon Queen – Truyện tranh Review Rating: 9.98 out of 10 based on 3316 reviews. 0
Trong một thế giới mà con người và quỷ đang trong cuộc chiến tranh liên tục. Những nhà thám hiểm của con người tìm cách thách thức tháp quỷ, nơi có những con quỷ, tự hào với hơn một trăm tầng, hàng ngàn ma quỷ và tướng lĩnh mạnh mẽ. và ở trên cùng của tòa tháp là chúa quỷ hùng mạnh nhất.
Tất cả các nhà thám hiểm đều tìm cách chiếm lấy đầu của chúa quỷ để kết thúc cuộc chiến không bao giờ kết thúc và khôi phục hòa bình cho nhân loại. Tuy nhiên, một cô gái pháp sư trẻ muốn nắm tay cô ấy và cầu hôn cô ấy.