Living in this world with Cut & Paste – Truyện tranh

Living in this world with Cut & Paste – Truyện tranh

Living in this world with Cut & Paste – Truyện tranh Review Rating: 8.85 out of 10 based on 19609 reviews. 0
Một thế giới nơi mà Thần sẽ ban cho những Kỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, được ban cho hai kỹ năng, sử dụng chúng và trở thành sự tồn tại được gọi là anh hùng..