Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Truyện tranh