Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường – Truyện tranh