Kuraku Naru Made Matteinai (Không Thể Đợi Đến Đêm Tối) – Truyện tranh