Kingdom of Zombie – Truyện tranh

Kingdom of Zombie – Truyện tranh

Kingdom of Zombie – Truyện tranh Review Rating: 9.66 out of 10 based on 17171 reviews. 0
Nội dung truyện Kingdom of Zombie:
Trong thời kỳ đen tối , con người phải đối mặt với nhiều thiên tai và dịch bệnh . Chưa dừng lại ở đó họ còn phải chịu một sự thật khủng khiếp hơn của số phận, đó là trở thành xác sống...