Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite – Truyện tranh