K – Memory Of Red – Truyện tranh

K – Memory Of Red – Truyện tranh

K – Memory Of Red – Truyện tranh Review Rating: 9.92 out of 10 based on 17324 reviews. 0
Nội dung truyện K - Memory Of Red:
Ở Shizume, có một truyền thuyết về Xích Vương với sức mạnh khủng khiếp đã tự mình lập ra Homra, chỉ cần gia nhập Homra, bạn có thể đạt được sức mạnh phi thường.