Im standing on 1,000,000 lives – Truyện tranh

Im standing on 1,000,000 lives – Truyện tranh

Im standing on 1,000,000 lives – Truyện tranh Review Rating: 9.78 out of 10 based on 5461 reviews. 0
Từ tác giả của Trinity Seven, nội dung kể về attack on....titan và tùm lum thứ khác nữa trong 1 thế giới Fantasy hay đại loại vậy :v