Ikinokore! Shachiku-chan! – Truyện tranh

Ikinokore! Shachiku-chan! – Truyện tranh

Ikinokore! Shachiku-chan! – Truyện tranh Review Rating: 8.68 out of 10 based on 26775 reviews. 0
Một bộ manga nhẹ nhàng về Shachiku-chan, ghép từ Sha trong Kaisha (会社- Hội xã/ Công ty) và Chiku trong Kachiku (家畜- Gia súc).