Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu – Truyện tranh

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu – Truyện tranh

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu – Truyện tranh Review Rating: 8.73 out of 10 based on 33209 reviews. 0
Hai mẫu tử thêu nữ Lâm Mặc Âm sống nương tựa lẫn nhau, đến một ngày nàng ta bị ép phải thay thế đại tiểu thư tiến cung làm phi tử! Không nghĩ tới tiến cung ngày đầu tiên, tiên hoàng uống phải rượu độc mà băng hà, nàng từ Nhu phi biến thành thái tử phi, bắt đầu cuộc sống chốn cung đình với những nguy cơ đầy rẫy ……