Hình như những đứa trẻ rắc rối đó đến từ thế giới khác thì phải? Z – Truyện tranh