God’s Child – Truyện tranh

God’s Child – Truyện tranh

God’s Child – Truyện tranh Review Rating: 8.68 out of 10 based on 21555 reviews. 0
[18+] Đây là câu chuyện về một nhân vật như Dexter Morgan nhưng không có lương tâm; hoặc là chuyện một kẻ giết người trở thành Đấng cứu rỗi của biết bao con người.