Getsu Mei Sei Ki – Giã biệt anh hùng – Truyện tranh