Dragon Ball Z – Fukkatsu No F – Truyện tranh

Dragon Ball Z – Fukkatsu No F – Truyện tranh

Dragon Ball Z – Fukkatsu No F – Truyện tranh Review Rating: 9.53 out of 10 based on 19704 reviews. 0
Nội dung truyện Dragon Ball Z - Fukkatsu No F:
Đây là một bộ truyện gồm 3 chương đầu tiên trong Movie mới lần này. Sau Movie Dragon Ball Z - Battle of Gods và Dragon Ball Minus thì năm nay tác giả sẽ làm một bộ Dragon Ball cuối cùng tiếp nối Dragon ball và được xem như là tập cuối của bộ truyện này.