Death of Wolverine – Deadpool & Captain America – Truyện tranh

Death of Wolverine – Deadpool & Captain America – Truyện tranh

Death of Wolverine – Deadpool & Captain America – Truyện tranh Review Rating: 8.52 out of 10 based on 29293 reviews. 0
Sau cái chết của Logan, Cap và Pool đã cùng nhau tham gia một phi vụ nhằm bảo đảm cho The Wolverine thực sự được "yên nghỉ".