Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương – Truyện tranh

Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương – Truyện tranh

Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương – Truyện tranh Review Rating: 9.78 out of 10 based on 12359 reviews. 0
Truyện Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương Hôm nay, ta bắt đầu thoái ẩn. Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ... Ta không tinh thông nghề gì, lại không có đầu óc làm buôn bán, cái giỏi nhất chỉ có mỗi việc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mà thôi. Thật buồn rầu à...