Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu – Truyện tranh