Chiến binh thế giới ảo ZX – Truyện tranh

Chiến binh thế giới ảo ZX – Truyện tranh

Chiến binh thế giới ảo ZX – Truyện tranh Review Rating: 9.78 out of 10 based on 8562 reviews. 0
Cậu bé mồ côi Vent cùng người bạn Giro trong một chuyến giao hàng đã được các Biometal chọn để trở thành các Megaman. Nhưng rrồi một sự có xảy ra, Vent buộc phải trở thành Megaman ZX để bảo vệ mọi người...