Charon ! – Truyện tranh

Charon ! – Truyện tranh

Charon ! – Truyện tranh Review Rating: 8.61 out of 10 based on 17193 reviews. 0
Nội dung truyện Charon !:
Mỗi phút trên trái đất có 260 đứa trẻ được sinh ra nhưng vào 9 giờ 9 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024 có 18 đứa trẻ được sinh ra và mang trong mình năng lực đặc biệt ! chúng được đưa lên 1 hành tinh lạ để khám phá 1 nền văn minh bí ẩn có liên quan đến sự tồn vong của nhân loại...