Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Truyện tranh