Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Truyện tranh

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Truyện tranh

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Truyện tranh Review Rating: 8.72 out of 10 based on 33204 reviews. 0
Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”