Atelier Tanaka – Truyện tranh

Atelier Tanaka – Truyện tranh

Atelier Tanaka – Truyện tranh Review Rating: 9.98 out of 10 based on 12352 reviews. 0
Yoshio Tanaka một lão trung niên bị thần giết nhầm và được chuyển sang thế giới khác trong tình trạng khảo thân và kỹ nang hồi phục.. hành trình của cái đầu biến thái của thanh niên bẩn bựa bắt đầu