Aphorism – Truyện tranh

Aphorism – Truyện tranh

Aphorism – Truyện tranh Review Rating: 8.81 out of 10 based on 6602 reviews. 0
Nội dung truyện Aphorism:
Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó...Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật.....Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết.....!!!!