Áo Giáp Vàng: Hades – Truyện tranh

Áo Giáp Vàng: Hades – Truyện tranh

Áo Giáp Vàng: Hades – Truyện tranh Review Rating: 8.75 out of 10 based on 3235 reviews. 0
Trong trận chiến cuối cùng của Manga gốc, Hades nhớ lại câu chuyện của 240 năm trước.
Hades và thánh đấu sĩ chòm Pegasus từng là bạn? Kim thánh - chòm sao thứ 13? Trận chiến vô hạn giữa 2 Virgo? Tất cả sẽ có trong Next Dimension.