A Certain Around 30’s Delusions – Truyện tranh

A Certain Around 30’s Delusions – Truyện tranh

A Certain Around 30’s Delusions – Truyện tranh Review Rating: 8.84 out of 10 based on 27345 reviews. 0
Trái đất đứng trước thảm họa diệt vong lớn chưa từng thấy trong lịch sử với sự xâm lăng của loài ten-tờ-cồ. Một nữ nhân viên văn phòng đầy mưu trí và dũng cảm đã đứng lên dẫn dắt loài người chống lại lũ quái vật trơn tuồn tuột. Một câu chuyện li kỳ, hấp dẫn, kịch tính và đậm chất nhân văn. :v