"Nhiều lần bỏ em để chạy theo tình cũ, giờ anh ấy muốn quay lại"

Anh ấy 23 tuổi, em 21. Em biết hai đứa còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để trải nghiệm. Bản thân em yêu anh ấy là mối tình đầu tiên. Trước em, anh ấy cũng chỉ có 1 người. Thế nhưng mối tình đã qua của bạn trai em dường như rất sâu […]