Trọng sinh chi Thái tử rất khó dưỡng

Cuốn Theo Chiều Gió

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

Thợ săn tiền thưởng [Tinh tế]

Đại thần yêu thầm sổ tay

Cự làm tra thụ (trọng sinh)

Cá Đứng Đắn “Online” Phá Án

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

Không gian chi khí phụ lương điền

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu