Bất Tử Đại Đế

 

Vô Trần

 

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

 

Khuynh Thành Chi Lệ

 

Nữ Phụ Nghịch Tập Tu Tiên Nhớ

 

Vương Giả Tu Tiên

 

Thiên Ma Hệ Thống

 

Thiên Phượng Vĩnh Sinh

 

Sử Kí Hoá Rồng

 

Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

 

Hoành Hành Yêu Thần Ký

 

Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

 

Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

 

Tiền Định Hoa Vay

 

Nghịch Thiên – Vô Thiên

 

Gió Xuân Vô Tình

 

Trùng Sinh Thành Thái Tử

 

Khoái Lạc Hệ Thống

 

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

 

Nữ Thần Giới

 

Sáng Thế Chi Thần Binh

 

12 Nữ Thần

 

Lam Ngọc Truyền Kì

 

Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

 

Chân Đế

 

Nghịch Đạo Thương Thiên

 

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

 

Vạn Kiếp Nhất Mộng

 

Tạo Hóa Chi Vương

 

Bất Diệt Thiên Đế