Dịch Đỉnh

 

Long Khởi Hồng Hoang

 

Đường Môn Lục Đạo

 

Thái Hạo

 

Tây Du Trường Sinh Chú

 

Vạn Giới Yêu Tổ

 

Yêu Xà Đạo

 

Hồng Hoang Chi Thanh Hư

 

Hoa Hạ Đại Tông Sư

 

Ngọc Đế Phàm Gian Thế Thân

 

Nhân Đạo Hoàng Triều

 

Thuần Dương Chân Tiên

 

Cổ Kiếm Tiên Tung

 

Vạn Yêu Chi Tổ Convert

 

Thanh Đế

 

Bí Ẩn Của Sự Trường Sinh

 

Thái Huyền Chiến Ký

 

Khí Ngự Thiên Niên

 

Tối Cường Long Sủng

 

Túng Thiên Thần Đế

 

Độc Bộ Convert

 

Tạo Hóa Ngọc Điệp

 

Kim Đan Cửu Phẩm

 

Tinh Vũ Thần Quyết

 

Đô Thị Thôn Thiên Ma Thần

 

Tinh Thần Quyết

 

Lục Đạo Tiên Tôn

 

Xuyên Việt Ninh Thái Thần

 

Chí Tôn Yêu Hoàng

 

Tiên Phủ Làm Ruộng

 

Vũ Luyện Điên Phong (Bản Dịch)

 

Cửu Mạch Thiên Luân