Dịch Đỉnh

Trùng Sinh Quân Công Đệ Tử

Đại Thần Tôn

Hán Đế Hệ Thống

Đại Đường Tướng Công Tốt

Hôn Quân

Thần Ma Đại Đường Vô Địch Triệu Hoán

Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa

Hoa Tulip Đen

Bá Tước Môngtơ Crixtô

Ba Người Lính Ngự Lâm

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm

Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Bột Mì Vĩnh Cửu

Em Độc Thân, Em Quyến Rũ

Nụ Hôn Màu Nhiệm

Cuộc Mặc Cả Đầy Đắm Say

Hoàng Hậu Margot

Những Quận Chúa Nổi Loạn

Tình Yêu Định Mệnh

Trà Hoa Nữ

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Cao Nguy Chức Nghiệp

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên

Tào Tháo Thiên Bá

Mưu Trí Thời Tần Hán

Chung Vô Diệm

Trường Nhạc Ca

Thịnh Đường Phong Nguyệt

A Mạch Tòng Quân

Tướng Minh