Trọng sinh chi Thái tử rất khó dưỡng

 

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

 

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

 

Thợ săn tiền thưởng [Tinh tế]

 

Đại thần yêu thầm sổ tay

 

Cự làm tra thụ (trọng sinh)

 

Cá Đứng Đắn “Online” Phá Án

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

 

Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

 

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu