Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Hoành Hành Ngang Ngược

Nếu Như Em Yêu Anh

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

Cấm Lửa

Tinh Quỹ

1930

[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

Luxury Man

Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Hắc Sắc Dục Niệm

Tra Công Biến Trung Khuyển

Độc Thủ Tịch Mịch

Thác Dục

[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Ngũ Cảm = Vô Cảm

Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Phượng Hoàng Nam

Hoàng Huynh

[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

Nam Phi Nan Vi

Biên Thành Phiến Mã

Huyết Chi Dụ Hoặc

When We Were Young

Không Phải Không Yêu

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi