Nếu Như Em Yêu Anh

 

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

 

Cấm Lửa

 

Tinh Quỹ

 

1930

 

[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

 

Luxury Man

 

Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương

 

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

 

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

 

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

 

Hắc Sắc Dục Niệm

 

Tra Công Biến Trung Khuyển

 

Độc Thủ Tịch Mịch

 

Thác Dục

 

[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

 

Ngũ Cảm = Vô Cảm

 

Mạn Đà La Dữ Anh Túc

 

Phượng Hoàng Nam

 

Hoàng Huynh

 

[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

 

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí

 

Nam Phi Nan Vi

 

Biên Thành Phiến Mã

 

Huyết Chi Dụ Hoặc

 

When We Were Young

 

Không Phải Không Yêu

 

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Song Sinh Chung Khê

 

[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

 

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi

 

[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

 

Bắt Cóc