Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

Trọng sinh chi tận thế độc sủng

Báo cáo lão sư hắn gian lận

Nguyệt Lão Ta Không Thèm Làm Việc Nữa!

Đại thần yêu thầm sổ tay

Cự làm tra thụ (trọng sinh)

Cá Đứng Đắn “Online” Phá Án

BOSS chủ nhân, giúp ta sung nạp điện

Thượng tướng đại thúc, sói tới!

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

Không gian chi khí phụ lương điền

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu