Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

 

Sửu Thụ Ngự Phu

 

Hậu Cung Kế

 

Diễm Cốt

 

Ma Đạo Tổ Sư

 

[Long-Lạc] Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược"

 

Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

 

Độc Nhất Phu Nhân Tâm

 

Đích Nữ Trùng Sinh Ký

 

Liễm Tài Nhân Sinh

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

 

Phượng Hoàng Trở Về

 

Hậu Cung Nghi Tu Truyện

 

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu

 

Cung Nghiệt

 

Dụ Lang

 

Thác Luyến

 

Sủng Hậu Dưỡng Thành Kí

 

Hậu Cung Hi Phi Truyện

 

Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

 

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

 

Tái Thế Làm Phi

 

Trân Bảo Thái Tử

 

Đế Vương Công Lược

 

Kiều Thiếp

 

Ngốc Phúc Tấn

 

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

 

Quý Thiếp – Đông Thi Nương

 

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên