Cương Thiết Thời Đại

 

Nhạc Phụ Ta Là Lữ Bố

 

Điều Giáo Sơ Đường

 

Đường Triều Bại Gia Tử

 

Tam Quốc Chí Lữ Bố Thiên Hạ

 

Ta Là Hoàng Đế Bù Nhìn

 

Trọng Sinh chi Đệ Nhị Đế Quốc

 

Dạ Thiên Tử

 

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

 

Tam Quốc chi Loạn Thần Tặc Tử

 

Trở Về Năm 1981 Oº°

 

Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên

 

Phong Vũ Thanh Triều 2

 

Loạn Thanh

 

Tống Y

 

Tào Tháo Thiên Bá

 

Mưu Trí Thời Tần Hán

 

Tam Quốc Chi Tịch Quyển Thiên Hạ

 

Đế Nghiệp Như Họa

 

Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng

 

Chung Vô Diệm

 

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

 

Ác Hán

 

Nuôi Dưỡng Bạo Vương

 

Ma Chiến Hữu

 

Nhạc Phi Diễn Nghĩa

 

Thuỷ Hử Truyện

 

Đại Đường Đạo Soái

 

Đế Hậu Thiên Tài Hoàng Đế Đứng Sang Bên

 

Mị Công Tử