Trọng sinh chi Thái tử rất khó dưỡng

Giường Đôi Màu Tím

Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

[Longfic] Trót Yêu Em

Thanh Giang Ánh Tuyết

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

Thợ săn tiền thưởng [Tinh tế]

Trọng sinh chi tận thế độc sủng

Mộ thiếu, lão bà ngươi lại trọng sinh

Đổi vận sáu linh mạt

Thập niên 70 vì quân tẩu

Báo cáo lão sư hắn gian lận

Quản gia nhà em

Nguyệt Lão Ta Không Thèm Làm Việc Nữa!

Trọng sinh chi nhất giấy hôn nhân

Đại thần yêu thầm sổ tay

Cự làm tra thụ (trọng sinh)

Cá Đứng Đắn “Online” Phá Án

BOSS chủ nhân, giúp ta sung nạp điện

Niên Hoa

Thượng tướng đại thúc, sói tới!

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

Không gian chi khí phụ lương điền

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu

Xuyên qua sáu linh hạnh phúc hằng ngày