Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

 

Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ