Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau

 

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)