Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Thứ Nữ Tướng Phủ

Mộc Uyển Vy

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Quỷ Vương Độc Sủng – Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

Phiền Toái

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Nữ Nhi Lạc Gia

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Mẹ Chồng Nàng Dâu

Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Thế Nào Là Hiền Thê

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Vợ Yêu – Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chiết Tẫn Xuân Phong

Nữ Pháp Y Huấn Phu

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Cách Làm Sủng Phi

Danh Môn Ác Nữ

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Trọng Sinh Tầm An

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kiều Nữ Lâm gia

Hầu Môn Kiêu Nữ

Trắc Phi