Đàn Tu

 

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

 

Nữ Phụ Vs Tác Giả

 

Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

 

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

 

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

 

Nghề Vương Phi

 

Đế Sủng

 

Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy

 

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

 

Dao Hoan

 

Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn

 

Chính Cung Tiểu Thiếp

 

Diệu Cốt Sinh Hương

 

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

 

Phúc Tấn Bị Bệnh

 

Nương Tử, Ta Không Phục!!!

 

Manh Sủng Liệt Thê

 

Hồ Ly Háo Sắc

 

Nhàn Thê Tà Phu

 

Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

 

Bố Y Thiên Kim

 

Thái Tử Phi Rắc Rối

 

Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

 

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

 

Mộng Đẹp Tuyền Cơ

 

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

 

Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã

 

Xứng Lứa Vừa Đôi

 

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!