Nữ Phụ Công Tâm Kế

 

Hệ Thống Sủng Phi – Truyện Khoa Huyễn

 

Tìm Kiếm Nam Chính – Truyện Khoa Huyễn

 

Công Lược Nam Chủ Hắc Hóa – Truyện Khoa Huyễn

 

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì Truyện hài hước

 

Lão Gia Có Hỉ Truyện hài hước

 

Tảng Đá Tướng Công Truyện hài hước

 

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy Truyện hài hước

 

Hồng Nương – Phu Thê Vạn Năm Bất Hòa Truyện hài hước

 

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

 

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt Truyện hài hước

 

Gian Phi Khó Làm

 

Nhàn Vân Công Tử Truyện hài hước

 

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

 

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

 

Ác Bá Cửu Vương Gia

 

Tại Sao Lại Là Ngươi

 

Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường

 

Tiểu Bạch Thần Y Truyện hài hước

 

Tối "Manh" Xuyên Qua

 

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

 

Thiếu Phu Bất Lương

 

Phi Duyệt Quân Tâm Truyện hài hước

 

Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên Truyện hài hước

 

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

 

Đào Hôn Tám Trăm Năm Truyện hài hước

 

Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi Truyện hài hước

 

Lái Buôn

 

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

 

Càng Độc Càng Ngọt Ngào