Manh Quân

 

Lương Chúc Tân Truyền

 

Cô Chẩm Nan Miên

 

Cẩm Y Hương Khuê

 

Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

 

Tương Ngộ Chi Duyên

 

Hắc Hóa

 

Mộng Vô Thường

 

Chiến Lang

 

Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

 

Nô Tài

 

Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

 

Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

 

Mộng Trung Vãng Liên Hoa

 

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

 

Gian Xảo Long

 

Tuyết Tan

 

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

 

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

 

Nhẫn Đông

 

Phượng Khuynh Thiên Lan – Quyển 2

 

Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

 

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

 

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

 

Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió

 

Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

 

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

 

Nàng Là Nương Tử Của Ta

 

Hoàng Hậu Độc Nhất

 

[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết