Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Thiên Thần Cánh Trắng

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Tiểu Yêu Tinh

Lại Một Mùa Hoa

Trời Không Tác Thành

Tiểu Thư Đào Hoa

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Sủng Hồ Thành Phi

Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Yến Diêu Vân

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Tam Phu Ký

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Hồng Ngân

Trọng sinh chi Thái tử rất khó dưỡng

Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Trung Khuyển Hậu Cung Ở Tinh Tế